RESEDA


Reseda d.o.o. je inovativno in sodobno podjetje z vizijo, bogatimi izkušnjami, tradicijo in jasnimi cilji, ki se nanašajo predvsem na kvalitetne izdelke in storitve ter z njimi povezanim zadovoljstvom naših strank in partnerjev, ki so ključnega pomena za naše delovanje in razvoj.S sedežem v Novi vasi pri Markovcih se trudimo delovati v prid lokalnega in širšega okolja, da smo lahko usmerjeni v najboljše rezultate, odlikujejo pa nas večletne izkušnje in številne reference.
Naša primarna dejavnost zajema CNC obdelavo kovin, proizvodnjo in zelo kompleksno montažo kovinskih izdelkov, konstruiranje, 3D modeliranje ter načrtovanje proizvodnih procesov v kovinarski stroki.

Z njimi sodelujemo tako pri proizvodnji posameznih delov in celotnih sklopov, kot tudi pri racionalizaciji oskrbovalne verige, načrtovanju, oblikovanju, izdelavi, nabavi surovin in montaži; da jim lahko omogočimo nemoteno poslovanje. Na vseh naštetih področjih jim zagotavljamo poglobljena strokovna znanja.

Našim strankam zagotavljamo hiter odzivni čas, izkušnje in visoko fleksibilnost, da najdemo najustreznejšo rešitev zanje. Poslovni partnerji in stranke prihajajo iz svetovnih podjetih, ki so vodilna na svojih področjih in delujejo na globalni ravni. Zagotavljamo jim hiter odzivni čas, izkušnje in visoko fleksibilnost, da lahko zanje najdemo najustreznejšo rešitev.

Sodelujemo s partnerji iz industrije


Lesna

Vakumska

Strojegradnja

Avtomobilska

Potenciali za razvijanje

Trenutno ima podjetje v proizvodnji 32 CNC strojev.
Na kadrovskem področju se lahko podjetje pohvali s številnimi kompatibilnimi zaposlenimi, ki so sposobni opravljati natančno delo v naši proizvodnji.

Filozofija, vizija in poslanstvo

Z inovativni tehnologijami in rešitvami skušamo navdihovati svoje stranke in posredno tudi njim omogočiti uspešen ter hiter razvoj.
Povezani smo z ožjo lokalno skupnostjo in širšim družbenim območjem, saj se trudimo vzajemno in odgovorno doprinesti okolju, v katerem delujemo in se razvijamo.
Našim poslovnim partnerjem in strankam zagotavljamo stalni nadzor kakovosti izvedbe del, da lahko zagotavljamo brezhibne rezultate.
Naša vizija je usmerjena v nenehno izboljševanje naše tehnologije, proizvodnje in nenazadnje naših zaposlenih, da smo vsakodnevno konkurenčni slovenskemu in globalnemu trgu.

Vrednote

Cenimo naše zaposlene.

Cenimo naše zaposlene. Našim zaposlenim nudimo varno in zdravo delovno okolje ter možnost dodatnega izobraževanja, saj lahko s pridobljenim znanjem pripomorejo k razvoju podjetja. Mladim nudimo tudi možnost usposabljanja na delovnem mestu in opravljanje praktičnih usposabljanj.

Delujemo odgovorno.

Naše podjetje izpolnjuje veljavno varstveno zakonodajo in upošteva okoljske smernice, dejavnost podjetja pa je usmerjena v ekološko proizvodnjo. Redno spremljamo in analiziramo rabo naše energije ter skrbimo za ozaveščenost naših zaposlenih, da minimaliziramo vse morebitne vplive na okolje.

Naše podjetje ni potratno.

Prizadevamo si, da racionaliziramo količino odpadkov, porabljene električne energije in ostalih virov, ki so nujni za delovanje podjetja. Skrbno gospodarimo tudi z našimi surovinami, da dosežemo najbolj učinkovite rezultate. Usmerjeni smo v prenos znanja na mlajše generacije. Mladim nudimo možnost usposabljanja na delovnem mestu in opravljanje praktičnih usposabljanj, saj je prihodnost podjetja odvisna predvsem od mlajših generacij.

Podpiramo lokalno zaposlovanje.

V podjetju Reseda se trudimo, da zaposlujemo kompetente osebe iz lokalnega okolja in jim ponudimo primerno delovno okolje, v katerem lahko razvijajo svoje delovne sposobnosti, mero produktivnosti in izpopolnjujejo svoje kompetence.

Zaposlenih

0

Izvoz

0 %

CNC strojev

0

Zakaj izbrati nas

Večletne izkušnje

Odlikujejo nas večletne izkušnje.
 

Doseganje ciljev

Usmerjeni smo v rezultate.
 

Odzivnost

Ponujamo hitro odzivnost in ažurnost.
 

Široka ponudba

Zagotavljamo široko ponudbo in poglobljena strokovna znanja.

Stranke

Strankam se posvetimo z enako zavzetostjo in skrbnostjo.
 

Integriteta

Verjamemo v integriteto.
 
 
   

Izzivi

Izzive od najenostavnejših do najkompleksnejših, obravnavamo z enako odgovornostjo.

Strokovnost

Odlikujejo nas kvalitetno delo, oseben odnos, natančnost in strokovnost.

Nadzor nad produkti in delom

Missing text