NAZIV OPERACIJE: POSTAVITEV NAPRAVE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE Z IZRABO SONČNE ENERGIJE – RESEDA D.O.O.

Investitor Reseda d.o.o., namerava v sklopu projekta: »Postavitev naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije – Reseda d.o.o.« izvesti investicijo v postavitev sončne elektrarne (96 kWp) na svojih proizvodnih objektih. Energija, ki se bo pridobila preko postavljene sončne elektrarne se bo porabila za proizvodnje aktivnosti v podjetju Reseda d.o.o. Višina upravičenih stroškov znaša: 103.500,00 EUR. Predvidena višina sofinanciranja: 19.200,00 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.

OP EKP; Prednostna naložba: Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov. Nakup in postavitev naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022. Oznaka: JR SE OVE 2019


POVEČEVANJE MEDNARODNE KONKURENČNOSTI »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)«.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti«.

Naziv: Digitalna transformacija Reseda d.o.o. Namen projekta je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za poslovanje na novih trgih ter s tem povečati mednarodno konkurenčnost podjetja.

Vrednost projekta: 42.850 EUR; vrednost sofinanciranja: 29.995 EUR. Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 29.995 EUR.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).