Podjetje je bilo uspešno na javnem razpisu RRI 2 s projektom: SOFA (akronim). Namen projekta je spodbujanje inovativnosti in raziskovalnih dejavnosti v podjetju z razvojem sistema dozirnih ventilov za napredne lakirne linije. Z izvedbo projekta se bodo povečale naložbe podjetja v sektor raziskav in inovacij, saj bo v sklopu projekta realiziranih 10,55 FTE ur.
Cilji projekta so:
- Razvoj sistema dozirnih ventilov za napredne lakirne linije (robotske linije).
- Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, povečanje števila zaposlenih, povečan izvoz visokotehnološkega proizvoda, povečanje prihodkov.
Z izvedbo projekta bo na trgu popolnoma nov sistem dozirnih ventilov za napredne lakirne linije, ki bo bistveno pripomogel k razvoju lakirnih procesov saj bo z zaključenim projektom/razvojem sistem primeren za uporabo v realnem okolju.

Skupna vrednost projekta znaša 517.092,24 EUR. Vrednost upravičenih stroškov znaša 476.875,80 EUR. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 214.594,10 EUR. Vrednost lastnega vložka je ocenjena na 302.498,14 EUR.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si .


____________________________________________________________________________________________________________________________________

NAZIV OPERACIJE: DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETJA RESEDA D.O.O. - Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

Podjetje je bilo uspešno na Javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) s projektom: Digitalna transformacija podjetja Reseda d.o.o. Namen projekta je spodbuditi rast in razvoj podjetja ter odpravljanje posledic pandemije Covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja. Projekt bo podjetju omogočil prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji projekta so:
- izvedba digitalne transformacije v podjetju, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
- izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju na področju digitalizacije,
- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Skupna vrednost projekta znaša 134.182,66 EUR. Vrednost upravičenih stroškov znaša 118.903,00 EUR. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 71.341,00 EUR. Vrednost lastnega vložka je ocenjena na 47.562,00 EUR.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si .


____________________________________________________________________________________________________________________________________

NAZIV OPERACIJE: POSTAVITEV NAPRAVE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE Z IZRABO SONČNE ENERGIJE – RESEDA D.O.O.

Investitor Reseda d.o.o., namerava v sklopu projekta: »Postavitev naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije – Reseda d.o.o.« izvesti investicijo v postavitev sončne elektrarne (96 kWp) na svojih proizvodnih objektih. Energija, ki se bo pridobila preko postavljene sončne elektrarne se bo porabila za proizvodnje aktivnosti v podjetju Reseda d.o.o. Višina upravičenih stroškov znaša: 103.500,00 EUR. Predvidena višina sofinanciranja: 19.200,00 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.

OP EKP; Prednostna naložba: Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov. Nakup in postavitev naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022. Oznaka: JR SE OVE 2019


____________________________________________________________________________________________________________________________________

NAZIV OPERACIJE: POVEČEVANJE MEDNARODNE KONKURENČNOSTI »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)«.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti«.

Naziv: Digitalna transformacija Reseda d.o.o. Namen projekta je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za poslovanje na novih trgih ter s tem povečati mednarodno konkurenčnost podjetja.

Vrednost projekta: 42.850 EUR; vrednost sofinanciranja: 29.995 EUR. Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 29.995 EUR.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).