PRODUKTER

DELAR OCH KOMPONENTER FÖR SPECIALISERAD TRÄINDUSTRI

Våra största kunder är tillverkare och återförsäljare av maskiner för träindustrin. Vi förser dem med olika delar och komponenter för:

 • sågar,
 • planhyvlar,
 • fräsmaskiner,
 • borrmaskiner,
 • slipmaskiner,
 • skärmaskiner,
 • maskiner för att limma fanér osv.

DELAR OCH KOMPONENTER FÖR SPECIALISERAD VAKUUMINDUSTRI

Vårt företag tillverkar enheter och delar för vakuumpumpar för följande industrier:

 • bilindustrin
 • livsmedelsindustri
 • oljeindustrin
 • rymdindustrin

MASKININDUSTRIN

Vi tillverkar delar och enheter för alla typer av maskiner. Vi är involverade i planering samt montering och leverans av produkter till våra kunder.

 • förpackningslinjer
 • fyllningslinjer
 • metalliseringsmaskiner
 • maskiner för livsmedelsindustrin
 • med flera.

FORDONSINDUSTRIN

Vi tillverkar produkter för fordonsindustrin:

 • delar för undervagnar,
 • tändstift,
 • låsanordningar,
 • bromssystem.

PHARMA

Vårt företag har också identifierat de växande kraven från läkemedelsindustrin, där vi för närvarande är involverade i projektutveckling.