RESEDA

Reseda d.o.o. är ett innovativt och modernt företag med en vision, omfattande erfarenhet, tradition och tydliga mål, som i första hand inkluderar hög kvalitet i våra produkter och tjänster samt tillhörande tillfredsställelse hos våra kunder och partners, som är väsentliga för vår verksamhet och utveckling.

Vårt registrerade säte är i Nova vas pri Markovcih och vi strävar efter att agera till förmån för vårt lokala och bredare samhälle. Vi fokuserar på att uppnå bästa resultat och har många års erfarenhet samt en lång lista med referenser.

Vår huvudsakliga verksamhet är CNC-bearbetning av metaller, tillverkning och mycket komplex installation av metallprodukter, design, 3D-modellering och planering av produktionsprocesser för metallurgisk industri.

Vi arbetar tillsammans med dem när vi tillverkar separata komponenter och kompletta enheter, samt när vi optimerar leveranskedjan, planerar, designar, tillverkar, skaffar råvaror och installerar. Allt i syfte att låta dem fokusera på sin verksamhet. Vi har djupgående kompetens inom alla dessa områden.

 

Vi ger våra kunder korta responstider, erfarenhet och hög flexibilitet när det gäller att hitta den bästa lösningen för dem. Våra affärspartners och kunder inkluderar globala ledare i deras branscher. Vi ger dem korta responstider, erfarenhet och hög flexibilitet för att hitta den bästa lösningen för dem.

VI ARBETAR MED PARTNERS FRÅN OLIKA INDUSTRIER

image description

UTVECKLINGSPOTENTIAL

Företaget har för närvarande 19 CNC-maskiner..

Vi anställer ett antal kompatibla individer som är kvalificerade för precist arbete i vår produktion.

image description

FILOSOFI, VISION OCH UPPDRAG

Vi försöker inspirera våra kunder med våra innovativa tekniker och lösningar, och indirekt stödja deras framgångsrika och snabba utveckling.

Vi är kopplade till det lokala och bredare samhället, eftersom vi strävar efter att agera ansvarsfullt och ge tillbaka till miljön där vi arbetar och utvecklas.

Vi garanterar konstant kvalitetskontroll som syftar till att ge perfekta resultat.

Vår vision är att kontinuerligt uppgradera vår teknik och produktion, samt att utveckla våra mänskliga resurser så att vi kan konkurrera på den slovenska och den globala marknaden.

image description

VÄRDERINGAR

Vi värdesätter våra anställda.

Vi ger dem en säker och hälsosam arbetsmiljö och möjligheter för vidareutbildning, så att de kan bidra till företagets utveckling med den nyligen förvärvade kunskapen. Vi ger ungdomar möjligheter till utbildning på arbetsplatsen och industriell placering.
Vi agerar ansvarsfullt.

Vårt företag följer gällande miljöföreskrifter och riktlinjer, och våra ansträngningar är inriktade på miljövänlig tillverkning. Vi övervakar och analyserar regelbundet vår energiförbrukning och utbildar våra anställda i att minimera vår miljöpåverkan.
Vårt företag är inte slösaktigt.
Vi gör vårt bästa för att minimera mängden avfall, användningen av elkraft och andra resurser som krävs för företagets verksamhet. Vi hanterar våra råvaror noggrant för att få effektiva resultat. Vi är inriktade på att föra över kunskapen till yngre generationer. Vi ger ungdomar möjligheter till utbildning på arbetsplatsen och industriell placering, eftersom företagets framtid är beroende av yngre generationer.
Vi försöker anställa lokalt.
Reseda försöker anställa kvalificerade personer från den lokala miljön och ge dem en positiv arbetsmiljö, där de kan utveckla sina potentialer, produktivitet och färdigheter.

40

MEDARBETARE

98%

EXPORTERA

19

CNC-MASKINER

VARFÖR BORDE DU VÄLJA OSS?

Vi har många års erfarenhet och en lång lista med referenser.

Vi värnar om alla våra kunder.

Vi är resultatorienterade.

Vi tror på integritet.

Vi är mycket lyhörda och garanterar leverans i god tid.

Vi tar oss an alla utmaningar, från de enklaste till de mest komplexa, med samma starka engagemang.

Vi tillhandahåller ett brett utbud av produkter, tjänster och expertis.

Vi erbjuder hög kvalitet, personligt engagemang, precision och expertis.

RESEDA ÄR RÄTT KVALITETSVAL FÖR ALLA.